Tibi's Digitized Fotoworld

घर > Tibor on Tour > USA > New York 2005

NewYork_22/05/2005 18:47
NewYork_2005-05-22-13-08-14_0240.jpg NewYork_2005-05-22-15-58-29_0242.jpg NewYork_2005-05-22-18-47-27_0243.jpg NewYork_2005-05-22-18-47-37_0244.jpg NewYork_2005-05-22-22-36-56_0247.jpg
इस फाईल को रेट करॅ (वर्तमान रेटिंग : 0 / 5 1 वोटो के साथ)
फालतू
कमजोर
ठीक
अच्छी
बहुत अच्छा
महान्
फाईल सूचना
फाईल का नाम:NewYork_2005-05-22-18-47-27_0243.jpg
एल्बम का नाम:admin / New York 2005
रेटिंग (1 वोट):
फाईल का आकार:113 KB
तारीख को जोडी गयी:जुलाई 09, 2006
आकार-प्रकार:800 x 600 पिक्सल्स
दिखाई गयी:776 बार
आईएसओ:50
एक्जिफ इमेज की ऊंचाई:600 pixels
एक्जिफ इमेज की चौडाई:800 pixels
एफनंबर:f 2.79999995232
डिजिटाइज्ड तारीख समय:2005:05:22 18:47:27
तारीख समय:2005:05:22 18:47:27
दिखावे का समय:3355443/1073741824 sec
फोकल लम्बाई:4.69999980927 mm
फ्लेश:No Flash
मोडल:DiMAGE X31
सबसे ज्यादा अपर्चर:f 2.8
यू-आर-एल:http://www.pcnetwork.ch/album/displayimage.php?pos=-1950
पसंदीदा:पसंदीदा मॅ जोडे
 

अपनी भाषा चुनॅ: